HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT

képmás és hangfelvétel készítéséhez és felhasználásához
a 2013. évi V. törvény („új Ptk – Polgári Törvénykönyv”)
2:48. §. alapján

Mely létrejött egyrészről

Modell neve:                                                                                                                                                                           

Lakcíme:                                                                                                                                                                                  

E-mail címe, amire a kész fotókat a Fotós elküldheti:                                                                     

továbbiakban „Modell” /Több Modell esetén, a Modellek nevét és adatait jelen nyilatkozat csatolt mellélete tartalmazza!/

Másrészről pedig mint:
Fotográfus neve: Major Krisztián
Lakcíme: 1039 Budapest Zsirai Miklós Utca 6 1/3
Személy igazolvány száma: ……..
továbbiakban, mint „Fotós” között.

Alulírott Modell, ezúton engedélyezem a Fotós és törvényes képviselői számára, a rólam a Fotós által, az alább megadott időpontban készített fényképeknek és azok származékainak (a továbbiakban „Fényképek”) a használatát minden törvényes célra a következőkben részletezett feltételek szerint.

A Fotós elfogadja, hogy a Modell felhasználhatja a Fényképeket előmenetele céljából, beleértve, de nem korlátozva a portfolió, bemutatkozó kártya, kiállítás, verseny és internetes portfolió területeket, de kereskedelmi jogokat nem gyakorolhat rajtuk a Fotós előzetes írásos engedélye nélkül. Valamint elismeri a Fotós fényképekhez kapcsolódó szerzői jogait.

A Modell elfogadja, hogy a Fotós felhasználhatja*, a Fotós nem használhatja fel* a Fényképeket előmenetele céljából, beleértve, de nem korlátozva a portfolió, kiállítás, verseny és internetes portfolió területeket, de kereskedelmi jogokat nem gyakorolhat rajtuk a Modell előzetes írásos engedélye nélkül. Modell ezennel engedélyezi Fotós számára a Fényképek utólagos szerkesztését, módosítását, retusálását, beleértve, de nem korlátozva a kompozíciókészítés, optikai módosítás, torzítás tevékenységeket, mindaddig, amíg ezek a tevékenységek bizonyíthatóan nem rosszindulatúak, és a Modell számára nyilvánvaló anyagi vagy erkölcsi hátrányt nem okoznak az eredeti Fényképekhez képest. Modell ezennel elismeri, hogy minden pózt, helyzetet és szituációt, amiben őt a Fényképek ábrázolják önszántából vállalt, és a teljes fotózás, annak minden részletével az ő szabad beleegyezésével történt, fenyegetettség és erőszakos kényszerítés nélkül. Ebből adódóan Fotós az ilyen vádak alól mentesül.

*a megfelelő aláhúzandó

A Modell kijelenti, hogy a jelen Szerződés keretében elkészíteni kívánt fényképek jellegével és a felhasználás körülményeivel tisztában van, valamint a fentebb megadott adatai valósak, és személyében (vagy szülei/hivatalos képviselője révén) képes ennek a szerződésnek az aláírására anélkül, hogy egy korábbi szerződést vagy hatályos törvényt ezzel sértene. A Modell /Modellek/ a Fotóst annak weboldalán található portfóliója alapján választották ki. A fotózás menetéről tájékozódtak a leírásokban, az adatvédelmi nyilatkozatot elolvasták. Az információk folyamatosan elérhetőek a Fotós weboldalán:

Tudnivalók a fotózásról: https://majorkrisztian.hu/tudnivalok-a-fotozasokrol/

Adatvédelem, ÁSZF: https://majorkrisztian.hu/adatvedelem/, https://majorkrisztian.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/

Fotós vállalja, hogy a portfóliójában található, képekhez hasonló színvonalon készíti el a Modellről /Modellekről/ a Fényképeket.

a fotózás ideje és időtartalma:                                                                                                         

 

a fotózás helye:                                                                                                                                

 

Jelen nyilatkozat alapján a Modell köteles a fenti időpontban és helyen fotózásra alkalmas állapotban megjelenni és a fényképfelvételek elkészítésében a Fotós utasításai alapján modellként aktívan közreműködni. A Modell legfeljebb a fentebb megadott időtartamban és helyen köteles a felvételek elkészítésében közreműködni.

A fotózás napján a Modell köteles a szolgáltatás ellenértékének fennmaradó részét kiegyenlíteni!
A kész fotókat, a választott csomagban szereplő módon, a nyilatkozatban megadott e-mail címre küldöm digitális formában, a Modell számára készített privát galériából tölthető le, 1hétig!

A Fotós az elkészített Fényképeket a fentebb megadott időtartamban és földrajzi kiterjedésben jogosult felhasználni a korábbiakban részletezett módon. A Fotós a nyilatkozatban megszerzett jogait a nyilatkozat időtartalmán belül harmadik félnek csak a Modell előzetes írásos engedélyével engedheti át. A fényképek átadásának a határideje, fotózástól számított maximum három héten belül. Választott csomag:                                                                                                                  

Az adatvédelmi nyilatkozatot elolvastam, és mint akaratommal egyezőt elfogadom, ezt aláírásommal a hozzájáruló nyilatkozatban hitelesítem.

Dátum: ________________

_______________________________ ________________________________
Modell aláírása Fotós aláírása
________________________________
A Modell 18 éves kora alatt vagy gyámság
esetén a szülő/képviselő aláírása /melléklet alapján is/
szükség esetén a Szülő / Képviselő adatai
Neve:
Lakcíme:

További Modellek nevei és adatai:

Modell, neve:                                                                                    

Aláírása:                                                                                           

Modell, neve:  ________________________________________

Aláírása:                                                                                           

Modell, neve:  ________________________________________

Aláírása:                                                                                           

Modell, neve:  ________________________________________

Aláírása:                                                                                           

Minden jog fenntartva! A honlapon szereplő összes kép, grafika, szöveg, hang, videó és animációs adatállomány a szerzői jogi törvény, valamint a szabályozó törvények hatálya alá tartoznak. Tilos ezek másolása, módosítása vagy felhasználása más elektronikus vagy nyomtatott formában Major Krisztián kifejezett hozzájárulása nélkül! A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet.
A jogtulajdonos: Major Krisztián

©️ Major Krisztián